Nacházíte se v sekci uživatelské a klientské podpory webů značky WebProduction®.

WebProduction® je značka webů s důrazem na uživatelský prožitek a obchodní výkonnost. 

Podívejte se na úspěšné weby a kampaně digitální agentury intoit. »

WebProduction®
Podpora: 730 175 176   Obchod: 602 812 554
intoit WebProduction®
intoit, s.r.o.
Újezd 15, Malá Strana 150 00 Praha 5
IČ: 290 53 421, DIČ: CZ29053421
Ing. Pavel Šmejkal
jednatel
602 812 554
smejkal@webproduction.cz

Napište nám

Jak nastavit poštovní účet do mailového klienta (MS Outlook, Windows mail, Thunderbird...)?

Údaje pro nastavení

Zde najdete informace, jak nastavit svůj mailový klient (MS Outlook, Windows mail, Apple Mail, Thunderbird, ...) pro příjem a odesílání pošty. Místo "example.cz" doplňte jméno vaší domény.

Příchozí pošta

mail server: mail.cloudoit.cz

typ serveru: POP3 (je možné zvolit i IMAP)

přihlašovací jméno: jan.novak@example.cz

heslo: ********

Vyžaduje šifrované připojení SSL (port 995 pro POP nebo 993 pro IMAP)

Odchozí pošta

mail server: mail.cloudoit.cz

typ serveru: SMTP

Server pro odchozí poštu požaduje ověření (použít stejné nastavení jako pro příchozí server)

Vyžaduje šifrované připojení - TLS (port 25 / v moderních klientech (např. AppleMail) je možné použít port 465)

Zachovat na serveru kopie zpráv, odebrat je ze serveru po 10 dnech.

Stále to nefunguje?

Následující volby musí být správně nastavené:

  • Požadovat přihlašování pomocí zabezpečeného ověření hesla (SPA) - zapnout
  • Server pro příchozí poštu vyžaduje šifrované připojení SSL (port 995 pro POP, nebo port 993 pro IMAP)
  • Server pro odchozí poštu vyžaduje šifrované připojení - TLS (port 25)
  • Budete-li vyzváni k akceptaci Bezpečnostního certifikátu, nainstalujte jej a potvrďte.
    (Pokud certifikát nenainstalujete, ale jen potvrdíte, může být potvrzení opakovaně vyžadováno.)

Postup (příklad v MS Outlook)

1. Klikněte na Zobrazit / Nastavení účtů... 

Image001

2. Klikněte na Další

Image002

3. Zapněte Konfigurovat ručně a klikněte na Další.

Image003

4. Klikněte na Další

Image004

5. Zadejte všechny údaje (viz informace výše).

Image005

6. Zadejte pokročilé nastavení v záložce Server pro odchozí poštu a Upřesnit.

Následující 3 obrázky ukazují správné nastavení SMPT,  POP a IMAP

Image006bImage007Imap