Nacházíte se v sekci uživatelské a klientské podpory webů značky WebProduction®.

WebProduction® je značka webů s důrazem na uživatelský prožitek a obchodní výkonnost. 

Podívejte se na úspěšné weby a kampaně digitální agentury intoit. »

WebProduction®
Podpora: 730 175 176   Obchod: 602 812 554
intoit WebProduction®
intoit, s.r.o.
Újezd 15, Malá Strana 150 00 Praha 5
IČ: 290 53 421, DIČ: CZ29053421
Ing. Pavel Šmejkal
jednatel
602 812 554
smejkal@webproduction.cz

Napište nám

Práce s administrací

Jak vyrobit stránku

Pro vyrobení stránky  v záložce ,,Stránky" klikneme v rozbalené záložce na ikonu v horním, pravém rohu: ,,Přidat stránku". Poté se otevře nová editace, do které vyplníme název, popřípadě vlastní obsah. Stránku pomocí tlačítka v dolním, levém rohu ,,Uložit" uložíme.

Jak přesunout stránku

Pomocí tlačítka v horní, pravé části stránky ,, Přeuspořádat stránku" můžeme jejím přetažením změnit pozici stránky, nebo ji zařadit, jako podstánku k jiné stránce. Vytvořené změny uložíme  kliknutím na zvýrazněné tlačítko ,, Uložit uspořádání", 

Jak rychle upravit jazykovou mutaci

Jazykovou mutaci v námi vybrané stránce upravíme kliknutím na vlaječku příslušného jazyka v seznamu stránek - záložka ,,Stránky". Proces po editaci dokončíme kliknutím na tlačítko ,,Uložit", které nalezneme v levém, dolním rohu stránky.

Pokud chcete aby byla stránka v danné mutaci přístupná, musí být v této mutaci i všechny její rodičovské stránky.

Jak smazat jazykovou mutaci

Pro smazání jakékoliv jazykové mutace nestačí pouze vymazat text, ale je nutno použít tlačítko v dolním, pravém roku ,,Smazat jazykovou mutaci". V každé jazykové mutaci je nabídka pro smazání druhé jaz.mutace, kterou používáme. Chceme-li například smazat anglickou mutaci ( a máme stránky v jazycích angličtina a čeština), tlačítko pro její vymazání nalezneme v české stránce. Smazání mutace dokončíme pomocí tlačítka ,,Uložit" (levý, dolní roh stránky).

Jak skrýt stránku

Požadovanou stránku, kterou chceme skrýt v administraci otevřeme. Rozbalíme nabídku ,,Rozšířené nastavení", která je umístěna pod hlavním textovým polem a části ,,Zobrazit v menu" zaškrtneme pole ,,Zobrazit tuto stránku v menu webu". Tyto změny musíme uložit (tlačítko ,,Uložit", dolní, levý roh stránky).Tímto stránku skryjeme.

Jak používat editor

1) Tlačítka H1 - H3 značí úrovně nadpisu. P znamená prostý text.

2) Chcete-li změnit úroveň nadpisu, není vhodné označovat text, ale stačí umístit kurzor před text.

3) Odkaz vytvoříme napsáním webové stránky, či ,,klikněte zde", text označíme a klikneme na ikonu ,,Vytvořit odkaz" (šedivá lišta v horčí části editoru). Vybereme z nabídky, zda-li chceme odkazovat na naši stránku, webovou stránku, e-mailovou adresu, nebo soubor - výběr zaškrtneme. Dle našeho výběru nahrajeme příslušný obsah (nebo do ikonky pro vklad www vložíme odkaz)  a uložíme.