Nacházíte se v sekci uživatelské a klientské podpory webů značky WebProduction®.

WebProduction® je značka webů s důrazem na uživatelský prožitek a obchodní výkonnost. 

Podívejte se na úspěšné weby a kampaně digitální agentury intoit. »

WebProduction®
Podpora: 730 175 176   Obchod: 602 812 554
intoit WebProduction®
intoit, s.r.o.
Újezd 15, Malá Strana 150 00 Praha 5
IČ: 290 53 421, DIČ: CZ29053421
Ing. Pavel Šmejkal
jednatel
602 812 554
smejkal@webproduction.cz

Napište nám

Jaké jsou výhody rozvoje webu ve fázích a co to znamená?

Každá - i sebemenší - úprava na webu sebou nese velké množství fixních nákladů - časových a dokonce i finančních. Je potřeba přijmout požadavky klienta, zanést je do systému, přidělit osobu která je vyřeší, naplánovat termín realizace, provést samotnou úpravu a poté deploy. Někdo to musí celé otestovat a nakonec vše zkontrolované pošleme zpět klientovi.

Abychom minimalizovali celkové náklady a ztrávený čas, je výhodný vývoj v balících (fázích).

To spočívá v tom, že namísto jednotlivých drobných úprav provádíme vždy celý balík úprav najednou.

Jak to funguje?

Společně s klientem nebo dle jeho požadavků vytvoříme seznam všech úprav na webu. Jednotlivé úpravy naceníme a po odsouhlasení se pustíme do práce. Provedeme je všechny najednou a pošleme celý balík klientovi ke schválení. Fixní časové náklady na nutnou operativu se tak rozpustí. Cena jednotlivé úpravy je tedy mnohem nižší v balíku než samostatně.

Podrobný postup kroků u každé fáze nebo úpravy

Pro lepší představu ještě uvádíme všechny nutné kroky které sebou nese každá uprava webu:

 1. přijetí požadavku, ujasnění

 2. zaevidování do systému pro správu úkolů

 3. přidělení osoby nebo týmu který to provede, časová alokace a naplánování

 4. stažení aktuálního verze webu programátorem

 5. programování

 6. deploy na betu

 7. předání úkolu na testera k otestování

 8. otestování ve všech prohlížečích

 9. odsouhlasení testerem

 10. předání úkolu na projektového manažera k odeslání bety klientovi

 11. potvrzení od klienta zda je přírůstek dle jeho představ

 12. případné změny

 13. případně opakování bodů 3-10

 14. odsouhlasení klientem

 15. deploy do ostré verze

 16. otestování testerem ostré verze

 17. potvrzení klientovi, že nová fáze je nasazena v ostré verzi