Nacházíte se v sekci uživatelské a klientské podpory webů značky WebProduction®.

WebProduction® je značka webů s důrazem na uživatelský prožitek a obchodní výkonnost. 

Podívejte se na úspěšné weby a kampaně digitální agentury intoit. »

WebProduction®
Podpora: 730 175 176   Obchod: 602 812 554
intoit WebProduction®
intoit, s.r.o.
Újezd 15, Malá Strana 150 00 Praha 5
IČ: 290 53 421, DIČ: CZ29053421
Ing. Pavel Šmejkal
jednatel
602 812 554
smejkal@webproduction.cz

Napište nám

Jak překládat soubory systémových textů do jazykových mutací?

Přeložení textů (které jste obdrželi v příloze mailu) proveďte prosím následujícím způsobem:

 1. soubor před samotným začátkem překladu uložte jako "en.txt" ( Uvedený příklad platí pro anglické texty. V případě překladu do jiného jazyka použijte příslušné označení , např. de.txt pro německý text apod.)     
 2. upravte texty za dvojtečkou na každém řádku (text může být v uvozovkách či apostrofech, které musí zůstat zachovány přesně jak byly) na anglické varianty (překládejte pouze text za dvojtečkou, text před ní slouží jako jednoznačný klíč, tedy jej neměňte)
 3. zkontrolujte, zda je všechen text v dokumentu přeložen do příslušného jazyka
 4. nevíte-li, v jakém kontextu je fráze myšlena, zkuste ji vyhledat na běžícím webu v české mutaci, popřípadě nás kontaktujte s dotazem
 5. je nutné dodržet mezery na začátku řádků a neměnit klíčová slova, která jsou v angličtině
 6. je nutné doslovně zachovat hodnoty, které se v přeložené frázi nahrazují (zástupné symboly jsou uzavřeny ve složených nebo hranatých závorkách způsobem "%{key_name}" nebo "[key_name]"
  např.
 7. pokud v textu objevíte " ", jedná se o tzv. nezalomitelnou mezeru - ta se používá především za předložkami a důsledkem je, že se na webu předložka zalomí vždy na stejný řádek jako následující slovo; tuto mezeru tedy zachovejte na správném místě
   
  cs:
   events:
    price_from: "Cena od %{price_value} na den."
  

   → 
  en:
   events:
    price_from: "Price from %{price_value} per day."
  

Tímto způsobem prosím postupujte ve všech jazycích a poté pošlete všechny soubory (de.txt, en.txt, ru.txt) najednou.

Důležitá informace: Než dostaneme a nasadíme přeložené systémové texty, mohou se na webu tyto nápisy (tlačítka, formuláře, ...) zobrazovat v jiném jazyce, obvykle v češtině.